s

s

s

40% Complete (success)

1: vad heter du

2: rövar?

3: Hur gammal är du

4: Smart?

5: var detta quizet bra??