harry potter

harry potter

harry potter

40% Complete (success)

1: vem är harry

2: vem älskar harry

3: är ron och hermonie kär

4: vad heter harrys mamma

5: vad heter harrys pappa

6: har harry några syskon

7: är du harry potter