Är du tjock??

Är du tjock??

Är du tjock??

40% Complete (success)

1: Hur ofta äter du??

2: Känner du dig tjock??

3: Vad äter du hällst??

4: Brukar fålk klalla dig tjock??

5: Hur mycket väger du??

6: Hur gammal är du??

7: Gillar du chokad??